Tsigunz Fanfara Avantura! Jedyna w Polsce bałkańska orkiestra dęta!!!

o nas

 

"Six wind instruments and a drum set were used to create the deliberately minimalistic yet extremely powerful formula of  expression by a bunch of unstable, wacky minds who eventually come out with the  music that most listeners will happily associate with the Balkan concept of sound and  performance style. The project originally started out as a respectful homage to south-  eastern European musical tradition, then, shaped by seven creative individuals of   various musical provenience and temperament, developed its own soulful voice that  delivers the strong attitude of rawness and purity on one hand and idiosyncratic  elaboration on the other." 

New YorkerThe blazing guns of the present day gypsonics, the fast and dangerous kings of turbo groove, cynical romantics on the verge of duplicity, in short - the tigers of raw sound of nu-gypsy! The band is a bridge between the arts of the East and West, the young and the old, between fire and water, the hot rhythms of Mallorca Party with the Gypsy freedom and German Ordnung. Envious of the Gypsy talent and culture, Tsigunz nick the national melodies from the Balkans, Turkey, the Middle East and India, to have them later desecrated and torpedoed with the achievements of the 21st century music. They combine traditional brasses and percussions with state-of-the-art technology, developed in Japan and made in China. All this is transferred onto Polish soil with the traditions of the Polish school of jazz and post-romantic references to the Slavic melody. The visual aspect of the shows is not to be underestimated. The musicians partiality for facial hair, pinchback jewellery and characteristic jiggling results in instantaneous feedback from the audience, the fair sex in the main...

The Independent


W wolnym tłumaczeniu:
Ogniowe strzelby współczesnej cyganistyki, kolekcjonerzy pol-muzowkich przydęć, szybcy i niebezpieczni królowie turbo groovu, cyniczni romantycy na granicy fałszu, po prostu tygrysy surowego brzmienia nu-gypsy! Ten zespół stanowi pomost łączący sztukę wschodu i zachodu, łączący starych i młodych, łączący wodę z ogniem i wino ze sneakersem, gorące rytmy Majorca Party z cygańską swobodą i niemieckim ordnungiem. Zazdroszcząc Cyganom ich kultury i talentu, Tsigunz kradną tradycyjne melodie z Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii, aby je bezcześcić i torpedować zdobyczami muzyki XXI wieku, łącząc tradycyjne instrumenty dęte i perkusyjne z najnowszymi osiągnięciami techniki, opracowanymi w Japonii, a wyprodukowanymi w Chinach. A wszystko to przeniesione na polski grunt, z tradycjami polskiej szkoły jazzu i postromantycznymi odniesieniami do słowiańskiej melodyki. Nie bez znaczenia jest strona wizualna występów. Zamiłowanie muzyków do zarostu, tombakowej biżuterii oraz charakterystycznego podrygiwania owocuje błyskawicznym sprzężeniem zwrotnym z publicznością głównie płci pięknej!!!


Siedmiogłowe monstrum serwujące kaloryczne bomby w stylu trans-psychodelic-balkan-tuttifrutti. Muzycy, wywodzący się głównie ze środowiska nowoczesnego jazzu, postanowili wykorzystać zapomnianą w ostatnich latach formułę orkiestry dętej do realizacji własnej, oryginalnej wizji muzyki - konfrontacji bałkańskich i arabskich melodii ludowych ze stylistyką muzyki klubowej, elektronicznej, jedynie przy wykorzystaniu rąk, nóg i instrumentów dętych, podpartych silną sekcją rytmiczną. Zespół powstał przez przypadek w 2010 roku, a już w 2011 towarzyszył Kayah, w 2012 stanął na podium festiwalu Nowa Tradycja, w 2013 wystąpił na Sziget Festival oraz legendarnym festiwalu orkiestr dętych w Guczy w Serbii, ponadto koncertował w Portugalii, Francji, Rosji, Czechach, Mołdawii, Ukrainie i Niemczech. "Cygansi" pojawili się także na festiwalu Top Trendy, Malta, Warszawa Singera, Ethno Port, Sylwestera z TVP2, na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Dolinie Charlotty, a nawet na procesji Bożego Ciała!


Super Express